Showing all 2 results

کارگاه آموزشی زمان بیداری

بدون امتیاز 0 رای
لیث کریمی پور

در این دوره‌حضوری تصمیم داریم، قدم به قدم و همراه هم در راستای رشد فردی حرکت کنیم.

group0
0.01تومان

مدیریت زمان و افزایش بهره وری برای موفقیت در زندگی و کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
لیث کریمی پور

فنون کاربردی مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری برای موفقیت در زندگی و کسب و کار 

group0
145000تومان