مقاله‌‌ی مهارت تصمیم‌گیری هوشمندانه، بخشی از کتاب صفر تا صد ساخت یک زندگی ایده‌آل نوشته‌ی دکتر کریمی‌پور است.

دانلود مقاله