چطور اهداف و چشم انداز زندگی‌تان را بنویسید؟ اغلب افراد نمی‌داننداز کجا شروع کنند یا چه راهی را انتخاب کنند؟ در این مقاله سرنخ هایی به شما داده شده است؛ که به صورت رایگان می‌توانید دانلود کنید.